ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ TESTS

 

Εξυπακούεται ότι πριν από την εξέταση στα αριθμητικά tests, όπως και για κάθε άλλη εξέταση, πρέπει να προετοιμαζόμαστε με σύστημα και προσοχή σε ασκήσεις προσομοίωσης. Αν είναι σημαντικό να οργανώσετε τον χρόνο σας πριν από την εξέταση, είναι ακόμη σημαντικότερο να ελέγχετε τον διαθέσιμο χρόνο, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, και να ξέρετε πόσο χρόνο πρέπει να διαθέσετε για το κάθε ερώτημα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τηρείτε αυτούς τους χρονικούς περιορισμούς ως το τέλος της εξέτασης. Όπου μπορεί αυτό να γίνει, αφήστε μερικά λεπτά στο τέλος για να ελέγξετε την εργασία σας. Επομένως, αξιοποιήστε, όσο καλύτερα μπορείτε, το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας.

(Πολλές πρακτικές οδηγίες για την εξέταση στα αριθμητικά τεστ και εκατοντάδες ασκήσεις μπορείτε να μελετήσετε στο βιβλίο των εκδόσεων «Σύγχρονη Πέννα» Αντώνη Ιακ. Ελευθεριάδη & Συνεργατών με τον τίτλο «TESTS ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» βιβλίο ΙΙ, σ. 11και εξής)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –TEST: Απαντήστε στις πιο κάτω εικοσιπέντε ερωτήσεις, χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστική μηχανή. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής έχουν μόνο μία σωστή απάντηση. Διάρκεια περάτωσης 20’. 1. 24,4 x 3 = 2. 16 x 0,5 = 3. 25 x 15 = 4. 9 : 4 = 5. 143,5 : 3,5 = 6. 97,2 : 3 = 7. 8,14 + 3,75 = 8. 131,3 + 99,8 = 9. 17,6 + 29,3 = 10. 137,6 – 94,8 = 11. 297 x 3 = Α. 900  Β. 96  Γ. 100  Δ. 300  Ε. 891 12. 43,2 +16,9 = Α. 60  Β. 60,1  Γ. 0,1  Δ. 40,1  Ε. 59,1 13. 29,1 : 3 = Α. 9,7  Β. 9   Γ. 8,7  Δ. 11,7  Ε. 9,9 14. 98 : 7 = Α. 15   Β. 13,9  Γ. 14  Δ. 13   Ε. 12 15. 107 x 3 = Α. 349   Β. 321  Γ. 421  Δ. 121  Ε. 221 16. 41,1 + 106,9 = Α. 149  Β. 148  Γ. 148,9  Δ. 148,1   Ε. 149,1 17. 132 – 17 = Α. 105   Β. 125    Γ. 149  Δ. 115  Ε. 119 18. 111,8 : 10 = Α. 11,18   Β. 1118   Γ. 1,118   Δ. 111,8   Ε. 11,180 19. 14,2 x 20 = Α. 28,4   Β. 2840   Γ. 7,1   Δ. 1404   Ε. 284 20. 368 - 297 = Α. 91  Β. 69  Γ. 71   Δ. 171   Ε. 103 21. Έξι φίλοι πήγαν σε εστιατόριο και ξόδεψαν κατά μέσο όρο 15,50€. Αν αποφασίσουν να μοιράσουν το λογαριασμό, τι ποσό αντιστοιχεί στον καθένα; Α. 20,00€   Β. 15,50€   Γ. 15,00€   Δ. 31,00€   Ε. 52,25€ 22. Εάν ένας λογαριασμός σε εστιατόριο είναι 47,50€ και αποφασίσουμε να αφήσουμε 10% φιλοδώρημα, πόσο θα πρέπει να πληρώσουμε; Α. 57,50€   Β. 95,00€   Γ. 47,50€  Δ. 43,00€   Ε. 52,25€ 23. Χρειαζόμαστε μία ατσάλινη ράβδο πάχους 630 mm με ανοχή + ή – 10%. Ποιο είναι το μέγιστο πάχος που μπορεί να έχει η ράβδος; Α. 693 mm   Β. 600 mm   Γ. 650 mm  Δ. 640 mm  Ε. 567 mm 24. Ένας εκτυπωτής τυπώνει 4 σελίδες το λεπτό. Σε πόσο χρόνο θα τυπώσει ένα έγγραφο 76 σελίδων σε 10 αντίτυπα; Α. 1 ώρα και 16 λεπτά   Β. 3 ώρες και 10 λεπτά Γ. 190 λεπτά   Δ. 304 λεπτά  Ε. 76 λεπτά 25. Αν 9000 αντικείμενα κοστίζουν 3.519,00€, πόσο κοστίζει το καθένα; Α. 4,91 λεπτά   Β. 3,91 λεπτά Γ. 39,1 λεπτά    Δ. 0,39 λεπτά   Ε. 4 λεπτά

[Τις απαντήσεις που δώσατε να τις επαληθεύσετε με αυτές που θα διαβάσετε στο βιβλίο των Εκδόσεων «Σύγχρονη Πέννα» ΑΝΤΩΝΗ ΙΑΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ, «TESTS ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», Βιβλίο ΙΙ, σ. 217 και εξής-ΤΗΛ. 210 38 18273]