Α.Σ.Ε.Π.: ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

 

Μέρα με τη μέρα αναμένεται η ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ για την ημερομηνία κατάθεσης των Αιτήσεων για συμμετοχή στον Πρώτο Διαγωνισμό Δεξιοτήτων και Γενικών Γνώσεων που θα διεξαχθεί στη Χώρα μας.

TESTS ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Διαβάστε με προσοχή το κείμενο του παρακάτω προβλήματος και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

KΕΙΜΕΝΟ 1

”Ο προσωπάρχης μιας εταιρείας πρέπει να δώσει ένα γραφείο σε καθέναν από τους έξι υπαλλήλους ενός τμήματος. Τα διαθέσιμα γραφεία, τα οποία είναι αριθμημένα από το 1 έως 6, είναι τοποθετημένα σε γραμμή και τα διαχωριστικά μεταξύ τους είναι πολύ λεπτά. Για το λόγο αυτό, οι ήχοι και ο καπνός περνούν εύκολα από το ένα γραφείο στο διπλανό του. Είναι δε γνωστό ότι:

 1. Η δουλειά της κυρίας Μοριανού είναι τέτοια που χρειάζεται να μιλά συχνά στο τηλέφωνο
 2. Ο κύριος Λευκαδήτης και ο κύριος Νεγρεπόντης  πρέπει να συναντιώνται συχνά για να συζητούν για τη δουλειά και προτιμούν να έχουν διπλανά γραφεία
 3. Η κυρία Βαρουτά, η παλαιότερη υπάλληλος, έχει το γραφείο 5, το οποίο έχει και το μεγαλύτερο παράθυρο
 4. Ο κύριος Πέτρου χρειάζεται ησυχία στο γραφείο του αλλά και στα γραφεία που βρίσκονται δίπλα στο δικό του
 5. Ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Λευκαδήτης  και ο κύριος Πέτρου  καπνίζουν. Η κυρία Βαρουτά  είναι αλλεργική στον καπνό και δεν πρέπει να έχει καπνιστές στα γραφεία (ή στο γραφείο) που βρίσκονται δίπλα στο δικό της.

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, να σημειώσουμε πως όλοι οι υπάλληλοι, όταν βρίσκονται στα γραφεία τους, είναι ήσυχοι”.

1. Το καλύτερο γραφείο για τον κύριο Λευκαδήτη θα ήταν το γραφείο:

Α. 1   Β. 2    Γ. 3   Δ.   4   Ε. 6

2. Ο υπάλληλος που θα ήταν καλύτερο να κάθεται στο γραφείο που είναι πιο μακριά από το γραφείο του κυρίου Νεγρεπόντη  είναι:

Α. Ο κύριος Αλεξόπουλος  Β. Η κυρία Μοριανού  Γ. Η κυρία Βαρουτά   Δ. Ο κύριος Πέτρου  Ε. Ο κύριος Λευκαδήτης

Διαβάστε το κείμενο του παρακάτω προβλήματος και απαντήστε στις δύο ερωτήσεις που ακολουθούν:

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

«Τα γράμματα A, B, C, D, E, F και G  (όχι αναγκαστικά με την ίδια σειρά) αντιπροσωπεύουν επτά αριθμούς, αντιπροσωπεύουν επτά ακέραιους συνεχόμενους αριθμούς, από το 1 έως 10. Ως εξής:

 1. D είναι τρεις μονάδες πιο μακριά από τον Α
 2. Β αντιπροσωπεύει τον αριθμό που βρίσκεται στη μέση
 3. Α είναι δύο μονάδες μεγαλύτερος από το Β
 4. F είναι μικρότερος από το Β  της ίδιας αξίας όση ο C είναι μεγαλύτερος από τον D
 5. G είναι μεγαλύτερο από τον F»
 6. Ο τρίτος αριθμός (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο) είναι: Α.  Α  Β.  C  Γ.   D  Δ.   Ε  Ε.   F
 7. Ο A είναι τόσος μεγαλύτερος από τον F όσον ο ίδιος αριθμός είναι μικρότερος από τον G;

Α.  Α  Β.   Β  Γ.   C  Δ.   D  E.   E

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις

5. Η δήλωση: «όλοι οι Σουηδοί είναι ξανθοί» είναι λανθασμένη. Αυτό σημαίνεί ότι:

Α. Κανένας Σουηδός δεν είναι ξανθός Β. Κανένας Σουηδός δεν είναι μελαχρινός Γ. Υπάρχει τουλάχιστον ένα Σουηδός που δεν είναι ξανθός Δ. Τουλάχιστον ένας Σουηδός είναι ξανθός.

6. Όποιος δουλεύει ή μελετά δεν πηγαίνει στην  παραλία. Ο Παύλος δεν πάει στην παραλία. Όποιος πάει στην παραλία μαυρίζει. Αν οι παραπάνω προτάσεις είναι ορθές, ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν περιέχει ένα ορθό συμπέρασμα;

Α. Ο Παύλος είναι δυνατόν να μαυρίσει.

Β. Ο Παύλος είναι πιθανόν να μελετά

Γ. Είναι απίθανο όποιος πηγαίνει στην παραλία να μελετά

Δ. Είναι απίθανο να μαυρίζει όποιος δουλεύει

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και απαντήστε στις δύο ερωτήσεις που ακολουθούν:             

ΚΕΙΜΕΝΟ 3

«Έξι παιδικοί φίλοι, όλοι γεννημένοι ανάμεσα στο 1965 και το 1970, ξαναβρίσκονται κατά τύχη  και θυμούνται τα παλιά. Τα επίθετά τους είναι: Πέτρου, Φωτεινόπουλος, Αμελίδης, Γενηματάς, Μεταλληνός και Καντιώτης. Γνωρίζουμε ότι:

1. Τα τελευταία δύο ψηφία των δίσεκτων χρονολογιών διαιρούνται με το 4.

2. Ο Μεταλληνός έχει γενέθλια τρεις ημέρες μετά τον Γενηματά

3. Ο Πέτρου έχει γενέθλια δύο ημέρες πριν από τον Φωτεινόπουλο

4. Ο Αμελίδης δυστυχώς μπορεί να γιορτάζει τα γενέθλιά του τη σωστή ημέρα μόνο μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια αλλά, όταν συμβαίνει αυτό, η γιορτή είναι διπλή, γιατί ο φίλος του ο Καντιώτης γιορτάζει την επόμενη ημέρα

5. Ο  Καντιώτης βάζει στην τούρτα του ένα κερί λιγότερο από τον Αμελίδη και τον Μεταλληνό

6. Δύο φίλοι γιορτάζουν τα γενέθλιά τους την ίδια μέρα, αλλά στην τούρτα  τους δεν έχουν τον ίδιο αριθμό κεριών

7. Μόνο ένας από τους φίλους έχει γεννηθεί στις 13 Μαρτίου 1966

8. Ο Φωτεινόπουλος το Μάρτιο του 1995 έκλεισε τα 26

9. Ο Γενηματάς γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1968»

7.  Πότε γεννήθηκε ο Καντιώτης ;

Α. Το πρώτο τρίμηνο του 1968  Β. Το πρώτο τρίμηνο του 1969  Γ. Το δεύτερο τρίμηνο του 1967  Δ. Το τρίτο τρίμηνο του 1969

8. Τι διαφορά ηλικίας έχουν ο Μεταλληνός και ο Πέτρου;

Α. Ο Πέτρου  είναι νεότερος κατά τρία περίπου χρόνια Β. Ο Πέτρου είναι νεότερος κατά δύο περίπου χρόνια Γ. Ο Μεταλληνός  είναι νεότερος κατά δύο περίπου χρόνια Δ. Ο Μεταλληνός είναι νεότερος κατά έναν περίπου χρόνο

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1*Γ  2*Δ  3*Β  4*Δ  5*Γ  6*Δ  7*Β  8*Γ  

(Εκτεταμένα σχόλια επί των πιο πάνω απαντήσεων διαβάστε στις σελίδες 161 έως 167 του βιβλίου μας: ΑΝΤΩΝΗ ΙΑΚ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ, «ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ TESTS» (ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΝΝΑ» Τηλ. 210 3818.273)