ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Αναλυτική σκέψη είναι η νοητική διεργασία µε την οποία ο άνθρωπος αναλύει και συγκρίνει δεδοµένα, βασιζόµενος στη χρήση λογικών κανόνων και τεκμηριώνοντας τις απόψεις του με επιχειρήµατα. Κατά τη διαδικασία της αναλυτικής σκέψης, η αναζήτηση της αλήθειας στηρίζεται σε επιστηµονικές αλήθειες, νόμους και γενικά σε αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή ακολουθούνται βήµατα, τα οποία είναι σαφή και βαθμιαία.

Ο σκοπός της αναλυτικής έρευνας της είναι η λύση κάποιου προβλήματος, που επιτυγχάνεται με ανάλυση εναλλακτικών υποθέσεων και πιθανών λύσεων, οι οποίες στη συνέχεια ελέγχονται και επιβεβαιώνονται.