Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

Η δημιουργικότητα είναι μια δυνητική όψη της προσωπικότητας που ο καθένας μας έχει από τη γέννησή του. Η πραγμάτωση της δημιουργικότητας εξαρτάται κατά μέγα μέρος  από τις συνθήκες και τις ευκαιρίες που το περιβάλλον μας προσφέρει, ώστε να μετασχηματισθεί η προδιάθεση ή η ικανότητα για δημιουργία σε πράξη. Δημιουργικός δεν είναι μόνον εκείνος που παράγει κάτι από το τίποτε, από το μη «είναι» φέρει στο φως του «γίγνεσθαι» ένα αντικείμενο ή μια ιδέα, αλλά και εκείνος που διανοίγει προοπτικές και προετοιμάζει το έδαφος για να χρησιμοποιηθούν αργότερα με τρόπο διαφορετικό από ό,τι σήμερα, αλλά θεωρείται δημιουργικός και εκείνος που επεξεργάζεται και οργανώνει τα δεδομένα που οι άλλοι, πριν από αυτόν, έχουν συνθέσει ή δημιουργήσει. Πρόκειται για μια πράξη πολύ προσωπική, χωρίς αυτό να στερεί την κοινωνική του σημασία.. Επομένως, όταν μιλάμε για δημιουργικότητα είναι σαν να μιλάμε για τη συνειδητοποίηση της ικανότητας να είσαι πρωτότυπος, ευρηματικός και δεν πρόκειται μόνο για τους καλλιτέχνες ή για τους επιστήμονες αλλά και για τον καθένα από μας που σκέπτεται και ενεργεί  ελεύθερα. Η δημιουργικότητα είναι συνώνυμη  έννοια με την αναλυτική-συνθετική σκέψη. Επομένως η δημιουργικότητα συνδέεται άμεσα με την ικανότητα κριτικής παρατήρησης της πραγματικότητας. Η Εκπαίδευση, κατά ταύτα, οφείλει να βοηθά το μαθητή να μαθαίνει με τρόπο όχι μηχανιστικό αλλά Λογικό και Κριτικό. Όσον αφορά στο σχολείο, το πρόβλημα της διδακτικής της δημιουργικότητας παρουσιάζεται περίπλοκο, επειδή η δραστηριότητα στο σχολείο, εξαιτίας της οργανωτικής του δομής, ευνοεί περισσότερο έναν τύπο σκέψης που είναι καλά διαρθρωμένη, οργανωμένη και δομημένη με βάση κανόνες, πρότυπα και μοντέλα που χαρακτηρίζονται από μια τάση σύγκλισης. Η δημιουργικότητα αντιθέτως ευνοεί την αποκλίνουσα  σκέψη και διαφοροποιείται από την παραδοσιακή τυποποιημένη σχολική διδασκαλία. Όμως το πώς θα απαλλαγεί κανείς από την περιοριστική, μιμητική και επαναληπτική παραδοσιακή διδασκαλία και θα προωθήσει τη δημιουργικότητα του μαθητή, και  το πώς ο εκπαιδευτικός θα οργανώσει τη διδακτική του πρακτική προς την κατεύθυνση της ψυχοπαιδαγωγικής της δημιουργικότητας οφείλω ανεπιφύλακτα να συστήσω στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να μελετήσουν προσεκτικά τα αντίστοιχα λήμματα «Δημιουργικότητα» και «Διδακτική της Δημιουργικότητας» από το:

Αντώνη Ιακ. Ελευθεριάδη, ΛΕΞΙΚΟ Γενικής και Ειδικής ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ, Εκδόσεις ‘Σύγχρονη Πέννα’ (τηλ.210.3818.273) σσ.111εξ.