Στην κατηγορία αυτή δημοσιεύονται ελεύθερες σκέψεις και προβληματισμοί με σημείο αναφοράς το παιδί και τον γονιό καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται η προσωπικότητα του παιδιού.