ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ (EPSO).

ee.jpg

Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ελληνικά (EL)
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/7720/description_el 

Και για τα παραδείγματα:
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_el 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ NUMERICAL REASONING TESTS ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 2021)


numericalΣτις μέρες μας, οι εργοδότες - Ευρωπαική Ένωση (EPSO), το Ελληνικό και το Κυπριακό Δημόσιο, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις - σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και εφαρμόζουν Ψυχομετρικά tests, προκειμένου να συγκεντρώσουν εκείνες τις πληροφορίες που αναζητούν από ένα άτομο για να το προ/επιλέξουν στη δουλειά που το προορίζουν να αναλάβει.

Γιατί η χρήση των ψυχομετρικών tests προσδίδει μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού, για το λόγο ότι είναι απαλλαγμένα από την υποκειμενικότητα του αξιολογητή και δεν επηρεάζονται ούτε από τα προσωπικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (ηλικία, φύλο), αλλά ούτε και από διαφορές στη διατύπωση των ερωτήσεων, που είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες.

Περισσότερα...

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΕΠ

asepΕκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα

Περιεχόμενα

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα

Περισσότερα...

Οκτώβριος 2020 - Οι αλλαγές στις εξετάσεις ΑΣΕΠ

Είκοσι έξι χρόνια μετά την ψήφιση και εφαρμογή του εμβληματικού ν. 2190/94, γνωστότερου και ως «νόμος Πεπονή», που έβαλε τέλος στις πελατειακές σχέσεις, η διαδικασία επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται στα δεδομένα της σημερινής εποχής. «Είναι μια διαδικασία δίκαιη, αντικειμενική και αξιοκρατική», τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας για τις αλλαγές στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Δημόσιο, σε συνέντευξή του στο Βήμα τη Κυριακής.

Οι αλλαγές στις εξετάσεις ΑΣΕΠ

Περισσότερα...