16/10/2020 - Η νέα προκήρυξη με απολυτήριο ΔΕ (ΑΣΕΠ-ΜΟΝΙΜΟΙ)

Πράσινο φως" έδωσε το ΑΣΕΠ σε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Πρόκειται για 655 θέσεις στις συγκοινωνίες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο ή δίπλωμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

 Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν κυρίως είναι:
  • Οδηγοί
  • Μηχανοδηγοί
  • Τεχνίτες

Σημειώστε ότι από την Τετάρτη (14/10) δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο αριθμός των θέσεων που θα διατεθούν σε υποψηφίους ειδικών κατηγοριών του νόμου 2643/1998.

Η διαδικασία των προσλήψεων θα πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.Το ΑΣΕΠ θα εμπλακεί μόνο στην εκδίκαση των ενστάσεων αλλά και στον έλεγχο των διατυπώσεων της προκήρυξης.