Για ΑΣΕΠ

Έχοντας μεγάλη εμπειρία σε σχέση με τις απαιτήσεις του Α.Σ.Ε.Π. και τις ανάγκες και επιθυμίες των υποψηφίων για την καλλίτερη εκπαιδευτική τους προετοιμασία παραθέτουμε τις κάτωθι βασικές πληροφορίες για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Οι Εκδόσεις μας καλύπτουν τα 3/4 των διαφόρων κλάδων που αφορούν στους διαγωνισμούς μέσω Α.Σ.Ε.Π.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Πουλίου 6 - Τ.Κ.: 11523 - Αθήνα

Σύσταση

Το ΑΣΕΠ είναι Ανεξάρτητη Αρχή, μη υποκείμενη σε κυβερνητικό ή άλλο έλεγχο, και προβλέπεται από το Σύνταγμα. Συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Συγκρότηση

Το ΑΣΕΠ αποτελείται από 24 μέλη (Πρόεδρος, 2 Αντιπρόεδροι, 21 Σύμβουλοι)

Τα μέλη του είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Αρμοδιότητες ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ έχει ως αποκλειστικές αρμοδιότητες:

 1. Την επιλογή του μόνιμου προσωπικού του Δημόσιου Τομέα.
 2. Τον έλεγχο φορέων του Δημόσιου Τομέα κατά την επιλογή μόνιμου και εποχιακού προσωπικού και
 3. Τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για τους εκπαιδευτικούς.
 4. Τον καταλογισμό στους υπευθύνους του συνόλου των αποδοχών του παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού.
 5. Την επισήμανση στη Βουλή και στον Πρωθυπουργό των παραβιάσεων των περιορισμών του άρθρου 103 παρ. 2-3 του Συντάγματος για την πρόσληψη συμβασιούχων.
 6. Την κλήση των εκπροσώπων των υπηρεσιών και νομικών προσώπων για παροχή οδηγιών ώστε να τηρούνται ενιαίες αρχές σε θέματα αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ.
 7. Τον έλεγχο της κατάταξης σε οργανικές θέσεις υπαλλήλων του δημόσιου και Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου.
 8. Τον έλεγχο της κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις υπαλλήλων πρωτοβαθμίων ΟΤΑ που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου.

 

Επιλογή προσωπικού

Η επιλογή προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), γίνεται είτε με γραπτό διαγωνισμό, είτε με εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, είτε με αξιολόγηση ουσιαστικών και τυπικών προσόντων.

Επισημάνσεις

 1. Τα έντυπα των αιτήσεων υποψηφιότητας παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι:Προκειμένου να εφαρμοσθούν τα κριτήρια του νόμου απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν οι υποψήφιοι τα προσόντα που απαιτεί η προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδεια, εμπειρία, ηλικία, ξένη γλώσσα).
 2. Για προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ: - Από τα καταστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων & Επαρχείων - Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
 3. Για προκηρύξεις που εκδίδονται από τους φορείς: - Από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα - Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

 

Σχετικά με τη γνώση ξένης γλώσσας:

 1. Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτείται άριστη ή πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 2. Για τις θέσεις της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ό,τι ορίζει η προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του εκάστοτε φορέα. Το είδος της γλώσσας και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη.

Δίδονται πληροφορίες τηλεφωνικώς στους αριθμούς: 210.87.06.100 - Ειδικές Πληροφορίες (Λειτουργούν από 08.00 έως 14.00, εργάσιμες ημέρες) 210.87.06.200 - Αυτόματοι τηλεφωνητές που ανακοινώνουν εκδόσεις προκηρύξεων και αποτελεσμάτων (Λειτουργούν όλο το 24ωρο)
Επικοινωνία μέσω Τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) στον αριθμό: 210.87.06.187
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ και το τηλεφωνικό του κέντρο (210.87.06.100), λειτουργούν και κάθε Σάββατο από 9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι.

Επισκεφθείτε το site http://www.asep.gr

 

Για ΑΣΕΠ

Διαγωνισμοί Eκπαιδευτικών
Διαγωνισμοί Δημοσίου
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Αποτελέσματα 1 - 8 από 8
46.didaktiki-aglikis-011

Κλάδος Αγγλικής-Ειδική Διδακτική

ΣΕΛΙΔΕΣ 576, 17x24cm

ISBN: 978-960-7591-26-7

25,00 €
>
didaktiki-gallikis

Κλάδος Γαλλικής-Ειδική Διδακτική

ΣΕΛΙΔΕΣ 576, 17x24cm

ISBN: 978-960-7591-19-4

25,00 €
>
50.didaktiki-nipiagogon-015

Κλάδος Νηπιαγωγών-Δραστηριότητες για το...

ΣΕΛΙΔΕΣ 744, 17x24cm

ISBN: 960-7591-48-8

27,00 €
>
57.didaktiki-theologon-019

Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων

ΣΕΛΙΔΕΣ 568+288, 17x24cm

ISBN: 978-960-7591-15-1

34,00 €
>
38.filologon-012

Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων

ΣΕΛΙΔΕΣ 372+475,17x24cm

ISBN: 960-7591-13-5

38,00 €
>
51.didaktiki-pliroforikis-011

Κλάδος Πληροφορικής-Διδακτική

ΣΕΛΙΔΕΣ: 280, 17x24cm

ISBN: 978-960-7591-27-5

18,00 €
>
50a.didaktiki-fysikisagogis-015

Κλάδος Φυσικής Αγωγής-Διδακτική

ΣΕΛΙΔΕΣ 400,17x24cm

ISBN: 960-7591-19-6

21,00 €
>
eid_didaktikh_math3

Σημειώσεις Ειδικής Διδακτικής Μαθηματικών

Σελίδες 88, 21x29cm

ISBN: 960-7591-43-7

25,00 €
>