PDFΕκτύπωσηEmail

Φιόντορ Μ.ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ- O Mέγας Ἱεροεξεταστής"

Σελίδες: 128

Εξώφυλλο: μαλακό

Διάσταση: 21 x 28cm

ISBN: 978-960-7591-84-5
Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
Τιμή:
Τιμή πώλησης: 15,00 €
>

O Mῦθος τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ εἶναι ἕνα εἶδος μυθιστορήματος μέσα στὸ ἀνεπανάληπτο ἀριστούργημα τοῦ Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «Ἀδελφοὶ Καραμάζοβ» (δημοσιευμένο στὰ 1879-80), τὸ τελευταῖο ἔργο καὶ σχεδὸν ἡ πνευματικὴ διαθήκη τοῦ μεγάλου ρώσου συγγραφέα (Βιβλίο V, Κεφάλαια IV καὶ V). Ὁ Ντοστογιέφσκι τόλμησε νὰ βάλει στὰ χείλη ἑνὸς ἀναρχικοῦ, ἐγκεφαλικὰ ἄθεου καὶ ἀρνητῆ, τοῦ Ἰβὰν Καραμάζοβ τὴν παραβολὴ τοῦ «Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ» στὴν ἐνδιαφέρουσα συζήτηση μὲ τὸν ἀδελφό του, θρησκευόμενο καὶ δόκιμο μοναχό, Ἀλιόσα. Μόνο αὐτὸς μποροῦσε μέσα ἀπὸ τὴν ἀμφισβήτησή του νὰ ἀποκαλύψει τὴν ἀπάτη τῆς ἱδρυματικῆς θρησκείας, ὅπως φαινόταν στὰ μάτια τοῦ Ντοστογιέφσκι ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία. Στὸ μῦθο αὐτὸν ἀναδύεται ἡ φιλοσοφική, ψυχολογική, ἀνθρωπολογικὴ καὶ θεολογικὴ ὀπτικὴ τοῦ Ντοστογιέφσκι γιὰ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς.

Βρισκόμαστε στὸ Μεσαίωνα, ἐποχὴ ὅπου ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση εἶναι πιὸ ἰσχυρὴ ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε. Ἡ ἱστορία, ποὺ μεταφέρει ὁ Ἰβὰν στὸν ἀδελφό του Ἀλιόσα, διηγεῖται τὴν ἐπανεμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὴ Γῆ, καὶ συγκεκριμένα στὴ Σεβίλη τῆς Ἱσπανίας, τὸν 15ο αἰῶνα. Πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομά Του, πάντοτε ὀνομάζεται «Ἐκεῖνος». Ὅλοι ὅμως Τὸν ἀναγνωρίζουν. Τὸν ὑποδέχονται παραληρῶντας ἀπὸ συγκίνηση. Εἶναι ΕΚΕΙΝΟΣ. Ὁ Ἰησοῦς. Βαδίζει μέσα στὸ πλῆθος. Διασχίζει σιωπηλός, μὲ τὸ ἤρεμο χαμόγελο μιᾶς ἄμετρης εὐσπλαχνίας, τοὺς διαγκωνιζόμενους καὶ συνωθούμενους στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες πιστούς.

Ἁπλώνει στοργικὰ ἐπάνω τους τὰ χέρια Του καὶ τοὺς εὐλογεῖ. Ἐκδηλώνει ὅλη τὴν ἀγάπη του, ἐπιτελεῖ θεραπεῖες καὶ θαύματα, ἀνιστᾶ ἀκόμα καὶ τὴν πεθαμένη παιδούλα, κόρη ἑνὸς ἄρχοντα τῆς πόλης, εἶναι γεμάτος καλοσύνη καὶ συμπόνια πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Μέχρις ἐδῶ ἔχουμε τὴ Χριστολογία τῆς θεϊκῆς ἐξουσίας ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὶς θαυματουργίες καὶ μὲ τὴ σωτηριώδη ἐπενέργεια τοῦ παναγίου Πνεύματος πάνω στοὺς πιστοὺς τῆς πόλης. Ἀμέσως ὕστερα ἀρχίζει ἡ δράση τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ. Σὲ μιὰ στιγμή, περνᾶ ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Καρδινάλιος καὶ Μέγας Ἱεροεξεταστής, ἕνας γέρος ἐνενήντα χρόνων, ἀδύνατος καὶ ἀσκητικός, ὁ ὁποῖος, σοκαρισμένος ἀπὸ τὸ θέαμα, συλλαμβάνει τὸν Ἰησοῦ καὶ τὸν πετάει ἄγρια στὴ φυλακὴ μὲ τὴν προειλημμένη ἀπόφαση νὰ Τὸν κάψει στὴν πυρὰ τὴν ἑπόμενη μέρα. Τὴ νύχτα ἀποφασίζει καὶ πηγαίνει ἀνήσυχος νὰ Τὸν ἐπισκεφτεῖ στὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς καὶ νὰ συνομιλήσει μαζί Του. Καὶ ἀφοῦ τοῦ ἀνακοίνωσε προκαταβολικὰ τὴ θανατική του καταδίκη, τὸν κατηγορεῖ ὅτι ἦρθε στὴ Γῆ γιὰ νὰ προκαλέσει σύγχυση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, γιατὶ θέλησε νὰ φέρει τὴν ἐλευθερία σὲ ἕνα λαὸ ποὺ εἶναι ἀνίκανος νὰ τὴν χρησιμοποιήσει, γιατὶ ἕνας λαὸς εὐτυχὴς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐλεύθερος, ἀλλὰ μόνο ὑποκείμενος σὲ μιὰ αὐταρχικὴ ἐξουσία ποὺ ἀποφασίζει γιὰ λογαριασμό του. Καὶ περαιτέρω τοῦ ἐξηγεῖ τὸ γιατί, ὑπενθυμίζοντας στὸν κρατούμενο τὸν πρῶτο ἀπὸ τοὺς τρεῖς πειρασμοὺς, στοὺς ὁποίους Τὸν εἶχε ὑποβάλει ὁ διάβολος στὴν ἔρημο, λίγο πρὶν ξεκινήσει τὸ δημόσιο ἔργο Του στὴν πρώτη παρουσία πάνω στὴ Γῆ. Ὁ διάβολος εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸ Χριστὸ νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι πράγματι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μετατρέποντας τὶς πέτρες σὲ ἄρτους. Ὁ Χριστὸς ὅμως ἀπέρριψε τὴν πρόταση νὰ κάνει ἕνα τέτοιο θαῦμα κάτω ἀπὸ τὴν ὑπόδειξη τοῦ σατανᾶ. Καθὼς μάλιστα ἀντιστάθηκε στὸν πειρασμὸ τῆς ἐξουσίας, ὁ Χριστός, κρίνοντας, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Ἱεροεξεταστῆ, λανθασμένα, ἄφησε τοὺς ἀνθρώπους ἐλεύθερους νὰ ἐπιλέξουν ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ στὸ κακό, ἐλεύθερους νὰ πιστέψουν ἢ ὄχι, κι ἔτσι τοὺς καταδίκασε σὲ ἀκόμα μεγαλύτερη δυστυχία. Δεδομένου ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι θεός, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ σιχαίνεται αὐτὸς περισσότερο ἀπὸ τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ Χριστὸς πραγματικὰ μὲ τὴ διδασκαλία Του παρέχει στὴν ἀνθρωπότητα τὴν ἐλευθερία, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι δυσβάστακτη γιὰ ἕνα πολὺ μεγάλο μέρος τῶν ἀνθρώπων. Αὐτοὶ ἀντίθετα ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποὺ σχετίζονται μὲ τοὺς τρεῖς πειρασμοὺς τοῦ Σατανᾶ ποὺ ὁ Χριστὸς ἀποφασιστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπέρριψε. Ὁ Μέγας Ἱεροεξεταστὴς ἐξηγεῖ στὸν Χριστὸ πόσο ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη εἶναι μιὰ ἰσχυρὴ ἐξουσία, ποὺ αὐτὸς ὁ ἴδιος ἐκπροσωπεῖ, προκειμένου νὰ παράσχει στὸ λαὸ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τὸ ζῆν καὶ ἐκεῖνος ἀντίστοιχα νὰ ἐπιδείξει ἀπόλυτη ὑπακοὴ καὶ πειθαρ&ch

Γνώμες πελατών

Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.
Πίσω στο: Θεολογικά μελετήματα